Datu aizsardzības prasību ievērošana

Ņemot vērā, ka NZA.LV publicē informāciju par politiķiem un daži jau lūguši dzēst informāciju, tad nākas publicēt šo atsauci par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību ievērošana.

Dati apkopoti, lai vieglāk varētu apskatīt informāciju par personām, kuras darbojas vai darbojās politikā. Mājas lapas mērķis ir nodrošināt vienkāršāku un vieglāku pieeju politiķu informācijai, lai sazinātos ar viņu kompetencē esošiem jautājumiem. Papildus var tikt pievienota būtiska informācija, kas publiskota veicot darba pienākumus.

Versija 1.0.0 (2018-01-02 21:49)

Izejas datu iegūšana

Dati par partijām un kandidātiem ir iegūti no cvk.lv un vēlēšanu zīmēm (abi publiski pieejami dati), publiski pieejamām un atvērtām datubāzēm, kuras piedāvā pašvaldības un valsts iestādes, kā arī apkopotā informācija par kadidātiem un deputātiem. Publicētajās personas spēlē nozīmīgu lomu sabiedriskajā dzīvē, jo veido vai vēlas veidot vietējās sabiedrības tālāko attīstību.

Datu apjoms

Daļa datu netiek uzglabāta (piem., netiks uzglabāta informācija par politiķu un kadidātu dzīves vietām vai to privāto kontaktinformāciju). Stingri tiek nodalīta profesionālā informācija no privātās. Gadījumos, ja privātā informācija sakrīt ar profesionālo (piem., tālruņa numuri), tā tiks izvērtēta individuāli, noskaidrojot vai nav alternatīvas sazināšanās metodes.

Datu izmantošana mērķis

Galvenais izmantošanas mērķis apkopot vienuviet jau publiski pieejamo informāciju, lai to izmantotu daudz ērtākā veidā. Tāpat, lai nodrošinātu arhīvu par valsts, pašvaldību un politisko organizāciju izmaiņām.

Papildus no regulas:

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula “Īpašu kategoriju personas datu apstrāde”

9. pants g) apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai;

Datu uzglabāšanas ilgums

Ņemot vērā, ka dati tiek iegūti arī arhiva nodrošināšanas nolūkos, dati tiks uzglabāti tik ilgi kamēr pastāvēs pats arhīvs šād avai citādākā formā un formātā.

Datu labošana

Lai arī cenšos atjaunot datus pēc iespējas ātrāk, var gadīties, ka daži dati ir novecojuši vai vēl nav caurskatīti labojumi. Ikvienam ir iespēja pieteikt datu labojumus, ja tie neatbilst patiesībai.

Datu dzēšana

Gadījumos, ja ir ieviesusies kļūda un kāda no publicētajām personām nav ar politiku saistīta, dati tiks dzēsti.

Ņemot vērā, ka datu apkopošanas mērķis ir arhīva veidošana, dati par politiķiem netiks dzēsti.

 

Nemuļķosimies! Uztveriet šo saturu kā mediju parodiju par ziņu veidošanu. Ar ko gan copy-edit-paste var atšķirties no mums.

Saistību atruna (rolandinsh.lv) | Par datu aizsardzības regulas ievērošanu