NZA.LV Facebook lapa

Jaunā konservatīvā partija / Ķekavas novads

Par Jaunā konservatīvā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Ķekavas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pa1b19406e47d962 Jaunā konservatīvā partija Ķekavas novads

Jaunā konservatīvā partija. Priekšvēlēšanu programma.

JAUNĀS KONSERVATĪVĀS PARTIJAS
4000 ZĪMJU PROGRAMMA ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀM 2017.GADĀ

Ķekavas novadā ir nepieciešamas pozitīvas, uz labāku nākotni vērstas pārmaiņas – un mēs, Jaunā konservatīvā partija kopā ar novada iedzīvotājiem tās īstenosim!

Galvenās pārmaiņas būs šādas:

Pārvaldība:
- Novada pārvaldība būs profesionāla, mūsu lēmumi un rīcības būs pamatotas un caurskatāmas
- Palīdzēsim veidot novadā pilsonisku sabiedrību, ar īpašu programmu atbalstot apkaimju biedrību izveidi
- Samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ieguldīsim atpakaļ šo nodokļu maksātāju apdzīvotās vietas infrastruktūrā un informēsim par paveikto

Sociālais atbalsts un drošība:
- Piešķirsim šādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:
a) Visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 50%
b) Daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem: 70%
c) Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī maznodrošinātajām ģimenēm: 90%
- Nodrošināsim brīvpusdienas visiem izglītojamiem no bērnudārza līdz vidusskolas absolvēšanai
- Attīstīsim videonovērošanu publiskās vietās un vienotu videonovērošanas centru
- Atbalstīsim “kaimiņu drošības” iniciatīvu
- Veiksim satiksmes drošības uzlabojumus (gājēju pārejas, apgaismojums, tiltiņi utml.) sadarbībā ar valsts ceļu pārvaldītājiem

Izglītība:
- Novada izglītības iestādēs būs vieta visiem, kuri vēlēsies šeit gūt pamatizglītību
- Atbalstīsim novada mākslas, mūzikas un sporta skolu izaugsmi, kā arī centīsimies attīstīt profesionālās ievirzes izglītību zinātnes un tehnoloģiju jomā, paplašināsim esošās skolas un veidosim tās jaunās vietās
- Būvēsim jaunu, nākotnes situācijai piemērotu un pietiekami ietilpīgu Pļavniekkalna sākumskolu, esošo skolas ēku saglabājot interešu izglītības funkcijām
- Nodrošināsim transportu uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām
- Atbalstīsim alternatīvo izglītību novadā

Transports:
- Izveidosim veloceļus, jo īpaši maģistrālo Ķekavas – Katlakalna – Rīgas veloceļu
- Transporta būves attīstīsim atbilstoši šādai interešu hierarhijai: a) gājēji; b) sabiedriskais transports; c) velosipēdi; d) vietējais autotransports; e) tranzīta satiksme
- Attīstīsim sabiedrisko transportu, veidojot iedzīvotājiem ērtākus maršrutus
- Strauji uzlabosim ielu un ceļu kvalitāti, veidosim cieto klājumu grantētajām ielām un pašvaldības ceļiem
- Izvērtēsim iespēju attīstīt upes tramvaju

Komunālā saimniecība:
- Samazināsim siltumapgādes tarifus vismaz par 20%, īstenojot energoefektivitātes pasākumus
- Tiks nodrošināta atkritumu šķirošanas iespēja un lielgabarīta atkritumu savākšana, īstenojot atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu
- Nodrošināsim, ka samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir saprotama un caurspīdīga

Kultūra:
- Atbalstīsim mūsu kultūras kolektīvus un individuālus kultūras darbiniekus, nodrošinot to, ka vietējos kultūras kolektīvos var iesaistīties jebkurš novada iedzīvotājs
- Nodrošināsim novada iedzīvotājiem transportu uz kultūras pasākumiem

Sports un aktīvā atpūta:
- Piesaistīsim investīcijas jaunu sporta būvju būvniecībai, tajā skaitā baseina būvniecībai Baložos
- Izveidosim ielu sporta laukumus Baložos, Daugmalē, Katlakalnā, Ķekavā, Plakanciemā, Rāmavā un Titurgā
- Attīstīsim Baložu mežu kā tautas sporta un aktīvās atpūtas teritoriju
- Attīstīsim labiekārtotas un drošas peldvietas pie Daugavas un Titurgas ezera
- Izveidosim bērnu rotaļu pilsētiņas Baložos un Ķekavā

Jauniešu politika:
- Izveidosim saturīga brīvā laika pavadīšanas vietas Baložos, Daugmalē, Katlakalnā
- Palīdzēsim jauniešiem atrast darbu vasaras brīvlaikā
- Atbalstīsim jauniešu apvienību, tajā skaitā Jauniešu domes darbību

Uzņēmējdarbība:
- Panāksim, ka novadā ir aizvien vairāk tādu uzņēmumu, kuri nodrošina mūsu iedzīvotājiem augsti apmaksātas darba vietas un nepasliktina vides stāvokli
- Izveidosim biznesa inkubatoru mūsu uzņēmēju – iesācēju atbalstam

Labiekārtošana:
- Izveidosim ērtus un skaistus pašvaldības daudzdzīvokļu namu pagalmus pēc individuāli izstrādātiem projektiem: katrā pagalmā uzlabosim drošību un pieejamību, veidosim bērnu rotaļu laukumus, drošu gājēju celiņu un veloceļu tīklu, ērtas autostāvvietas, modernu apgaismojumu, skaistus apstādījumus
- Attīstīsim krastmalas, tajā skaitā veidojot pastaigu taku gar Daugavu, Titurgas ezera krastmalu, izveidojot atpūtas un laivošanas vietas pie Misas pie Dzērumiem un Plakanciema
- Izkopsim novada ainavu – padarīsim novadu skaistu

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Andris Ceļmalnieks 1963
1 Neils Kalniņš 1975
4 Olafs Klūdziņš 1982
3 Viktorija Baire 1982
16 Aija Murde 1972
12 Ainārs Grīnvalds 1961
5 Andris Volanskis 1974
18 Anita Muižniece 1987
7 Dainis Rasa 1972
10 Dzintra Medne 1963
13 Gundega Rupenheite 1973
17 Jānis Kopštāls 1983
6 Līga Tīsiņa 1983
11 Līga Voldeka 1971
14 Māris Krievs 1980
15 Oskars Balodis 1978
8 Raivis Strauts 1979
9 Uldis Bērziņš 1983