NZA.LV Facebook lapa

Jaunā konservatīvā partija / Liepāja

Par Jaunā konservatīvā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Liepāja. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pe05fb1fea5a3f26 Jaunā konservatīvā partija Liepāja

Jaunā konservatīvā partija. Priekšvēlēšanu programma.

JKP ir mūsdienīgi konservatīva partija. Mūsu mērķis – mūsdienīga attīstība, kuras pamatā ir pamatvērtības. Mūsu uzdevums – normāli strādājošas pārvaldes izveide, kas panākama tikai ar tiesiskumu, personisku atbildību un korupcijas izskaušanu.

Koruptīvo saišu nepieļaušana Liepājas pašvaldībā un tās uzņēmumos, iestādēs, aģentūrās.
1. Liepājas pilsētas domes struktūras funkciju audits, pašvaldības saistošo noteikumu revīzija ar lieko un dublējošos funkciju izslēgšanu.
2. Ar privātām struktūrām noslēgto pašvaldības līgumu un no pilsētas budžeta finansēto vai subsidēto funkciju audits.
3. Pašvaldības darbinieku profesionālās atbilstības un interešu konfliktu audits

Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.
1. Liepājas pilsētas budžeta audits, visu izdevumu pārskatīšana pēc nulles budžeta principiem.
2. Liepājas pilsētas domes struktūras optimizācija un ierēdņu - politisko ielikteņu - atbrīvošana.
3. Godīgas konkurences ieviešana pašvaldības iepirkumos.

Pilnīgas atklātības nodrošināšana pilsētas pārvaldē.
1. Visu dokumentu, kas neskar valsts noslēpumu, sensitīvu informāciju, komercnoslēpumus, atslepenošana.
2. Domes, komiteju un komisiju sēžu video nodrošināšana.
3. Darba braucienu izvērtēšana un pilnīga izmaksu atspoguļošana sabiedrībai.
4. Domes deputātu pārskata ieviešana par veikto darbu pašvaldības mājas lapā.

Pilsēta iedzīvotājiem.
1. No 2018. gada janvāra bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana skolēniem un pensionāriem.
2. Bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs.
3. Pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizācija, samazinot birokrātiju.
4. Jauna ilgstošās aprūpes centra izveide.
5. Privāto bērnu dārzu attīstības atbalstīšana.
6. Daudzbērnu ģimeņu bezmaksas stāvvietu izveide.
7. Pakāpeniska privātīpašnieku atbrīvošana no pašvaldības uzliktajām klaušām.

Pilsētniekiem un pilsētas viesiem ērtas infrastruktūras izveide.
1. Loģiskas pēctecības ievērošana komunikāciju tīklu un ceļu seguma atjaunošanas darbos.
2. Pakāpeniska pilsētas grants un bruģa ceļu sakārtošana.
3. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība.
4. Dzīvojamo rajonu, iekšpagalmu, stāvlaukumu sakārtošana.
5. Liepājas jahtu ostas izveide par galveno jahtu pieturas punktu reģionā.
6. Vides piesārņojuma kontroles pastiprināšana kravu pārkraušanu teritorijās.
7. Kapsētu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
8. Zaļo zonu uzturēšana un atjaunošana.

Uz iedzīvotāju vērstas pilsētas pārvaldes izveide.
1. Pilsētas amatpersonu attieksmes maiņa pret saviem darba devējiem – pilsētas iedzīvotājiem.
2. Pašvaldības policijas darba uzlabošana, no sodīšanas uz prevenciju.
3. Kultūras pārvaldes, Sporta pārvaldes un Izglītības pārvaldes apvienošana.
4. Funkciju deleģēšana NVO sektoram.
5. Lielo un tradicionālo pasākumu, tostarp NVO veidoto, atbalstīšana.
6. Mūsdienu prasībām atbilstoša bērnu un jauniešu zinātnes centra izveide.
7. Vienas pieturas aģentūras aktualizēšana mikrorajonos.

Labvēlīgākas vides izveide uzņēmējiem un investoriem.
1. Kurortoloģijai jākļūst par pilsētas nākamās desmitgades vilcējspēku tūrismā un bezdarba mazināšanā. Jūrmalas parka teritorijas un piekrastes izveide par kurortoloģijas centru.
2. Raiņa ielas pārbrauktuves sakārtošana, atvieglojot satiksmes plūsmu iedzīvotājiem, kā arī pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam, veicinātu stividorkompāniju atvēršanos un jaunu darba vietu rašanos.
3. Tūrisma veicinošo pasākumu atbalstīšana.
4. Izpētes un prototipēšanas centra izveide sadarbībā ar augstskolām.
5. Uzņēmējdarbības uzsācējiem ļaut izmantot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzsākšanas stadijā.
8. MUN atbalsta programmas piešķirtā finansējuma būtiska palielināšana.

Nekustamo īpašumu jomas sakārtošana.
1. Turpināt iesākto daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektus.
2. Nodrošināt atvieglojumus daudzbērnu ģimeņu īrētiem dzīvokļiem.
3. Paplašināt NĪN atvieglojumu saņēmēju loku.
4. Izveidot publiski pieejamu pašvaldībai piederošu teritoriju un namu reģistru.

Pilsētu atdosim atpakaļ pilsētniekiem.
1. Iedzīvotāju apkaimju biedrību iesaistīšana pilsētas aktuālo problēmu apzināšanā un risināšanā, kopīgā risinājumu meklēšanā.
2. Iedzīvotāju jautājumu, sūdzību un ieteikumu interneta portāla izveide.
3. Iedzīvotāju foruma rīkošana divas reizes gadā, atskaitoties par padarīto.

Šis ir rīcības plāns, pie kura izpildes mēs ķersimies nekavējoties, pēc mūsu ievēlēšanas Liepājas pilsētas domē.
Mūsu plāns ir līgums ar Liepājas iedzīvotājiem, kura izpildi mēs garantējam, un katrs mūsu deputāta kandidāts nes personisko atbildību par katra programmas punkta izpildi.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
8 Aija Burkevica 1969
10 Aivis Grinbergs 1970
12 Aldis Jaunbrūns 1974
11 Alise Šlisere 1993
5 Arnis Kadiķis 1953
4 Iveta Golta 1966
9 Ivo Tikums 1980
3 Ludmila Kravčenko 1960
7 Mareks Dreimanis 1976
14 Mārtiņš Fromanis 1976
15 Modris Helds 1949
6 Signe Frickausa 1969
13 Signijs Spiciņš 1989
1 Uldis Budriķis 1991
2 Uldis Drišļuks 1981