NZA.LV Facebook lapa

Kristīgi demokrātiskā savienība / Daugavpils

Par Kristīgi demokrātiskā savienība 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Daugavpils. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p0d3fb6a0a1fd5bb Kristīgi demokrātiskā savienība Daugavpils

Kristīgi demokrātiskā savienība. Priekšvēlēšanu programma.

Kristīgi Demokrātiskās Savienības vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu dzīvei svarīgo jomu kontekstā. Tas iespējams, veidojot modernas pašvaldības, kas balstītos uz demokrātijas, varas decentralizācijas un subsidiaritātes principiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem iedzīvotājiem.
Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā. Tas iespējams, katrai konkrētai teritorijai piesaistot jaunus cilvēku un finašu resursus, kas veicinās tajās uzņēmējdarbību. Tirgus ekonomikas apstākļos pašvaldībām pašām jāļauj veidot savu, maksimāli iespējamu patstāvīgu ekonomisko politiku. Ir skaidri saskatāma sakarība starp dažādu teritoriju atšķirīgo specifiku - ekonomiskās attīstības iespējām un cilvēku nodarbinātību tajās. Lai teritorijas kļūtu pievilcīgas uzņēmējdarbībai, ir jāpalielina katras pašvaldības pievienotā vērtība, sakārtojot to infrastruktūru un nodrošinot augstu dzīves kvalitāti. Tikai tad būs iespējams piesaistīt investīcijas un kvalificētu darbaspēku. Starp pašvaldībām un pašvaldību iekšienē, starp publisko un privāto sektoru jāievieš sacensības gars. Tas nodrošinās atklātu un godīgu konkurenci, samazinās monopolu ietekmi, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, samazinās cenas. Visām darbībām ir jābūt vērstām uz skaidri izmērāmu rezultātu.
Rūpēsimies par kvalitatīvu izglītības, kultūras dzīves un veselības pakalpojumu pieejamību. Sniegsim atbalstu jaunajām ģimenēm, lai novērstu tālāku iedzīvotāju izbraukšanu uz ārzemēm.
Nodrošināsim interesantu un atraktīvu dzīvi jaunatnei uz vietām pašvaldībās.
Rūpēsimies par vecāko paaudzi. Gādība par mūsu senioriem nedrīkst tikt pasniegta kā dāvana, bet gan kā taisnīgi nopelnītais visā viņu dzīves garumā.
Veicināsim latviskā dzīves veida tradīciju saglabāšanu novadā, atbalstīsim ekonomisko patriotismu.
Rūpēsimies par sociālo taisnīgumu. Politikas mērķis ir miers. Bet mieru nevar sasniegt bez sociālā taisnīguma un visu iedzīvotāju labklājības !

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
3 Anna Borisova 1988
6 Atis Doroško 1985
13 Daniels Rucins 1990
8 Edgars Jurgelāns 1993
9 Edgars Nevedomskis 1994
14 Faina Ganuļeviča 1993
11 Gunta Prusaka 1990
12 Katažina Assarovska 1989
4 Larisa Dombrovska 1965
2 Mihails Ziziļevs 1973
7 Pjotrs Borkovskis 1971
5 Romāns Kravcovs 1975
10 Santa Saveļjeva 1993
1 Sergejs Parfjonovs 1971