NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Ķekavas novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Ķekavas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pc82ea5e183bf9ff Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Ķekavas novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

PRIORITĀTES

JAUNU PRINCIPU IEDIBINĀŠANA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA, INVESTĪCIJU PIESAISTE UN INFRASTRUKTŪRA
IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE
ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM UN SENIORIEM CIEŅPILNĀM VECUMDIENĀM

IEDIBINĀMIE PRINCIPI PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Mēs rīkojamies saskaņā ar labas pārvaldības principiem:
• informācijas atklātība un pieejamība iedzīvotājiem,
• vienlīdzīga attieksme,
• tiesiskā paļāvība, u.c.

Mēs vienmēr iestājamies PAR:
• reģionālu politiku novadā, ņemot vērā atsevišķo administratīvo teritoriju intereses,
• ilgtermiņa budžeta plānošanu,
• racionālu un lietderīgu pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu,
• pašvaldības darba efektivitātes uzlabošanu un izpildvaras iekšējās kontroles sakārtošanu,
• lēmējvaras un izpildvaras nošķirtību.

Mēs uzskatām, ka pašvaldība nedrīkst būt
• «deputātu darbā iekārtošanas birojs»,
• «slaucamā govs», kad negodprātīgas amatpersonas ņem no kopējās kases visu, ko var paņemt.

Mēs uzskatām, ka Ķekavas novada iedzīvotāji ir pelnījuši
• godprātīgu un efektīvu pašvaldības pārvaldību,
• tikt uzklausīti un ņemti vērā,
• gūt pārliecību, ka lēmumi tiek pieņemti sabiedrības interesēs,
• paļauties uz Domes lēmumu konsekvenci un tiesiskumu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA, INVESTĪCIJU PIESAISTE UN INFRASTRUKTŪRA

• Izstrādāt investīciju piesaistes piedāvājumus lieliem uzņēmumiem un valsts iestādēm;
• industriālo zonu mērķtiecīga attīstīšana pēc pašvaldības iniciatīvas;
• nodokļu atlaižu vietā piedāvāt uzņēmējiem interesējošās infrastruktūras uzlabošanu;
• šķeldu katlu mājas Baložos;
• attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Baložos ar mērķi nākotnē ierobežot izmaksu kāpumu;
• pašvaldības ceļu un ielu asfaltēšana, apgaismošana;
• projektu konkursi privāto ceļu sakārtošanai;
• tiešā sabiedriskā transporta nodrošināšana starp Mellupiem – Ķekavu – Baložiem;
• drošu gājēju pāreju un labiekārtotu sabiedriskā transporta pieturvietu izveidošana;
• atkritumu apsaimniekošanas jomas sakārtošana;
• “Ķekavas Nami”, “Baložu Komunālā saimniecība” un SIA "Ķekavas Sadzīves servisa centrs" - modernizēt apsaimniekošanas procesus, veidojot iedzīvotājiem pieejamu un draudzīgu pakalpojumu piedāvājumu;
• ilgtspējīga un līdzsvarota teritoriālplānojuma izstrāde.

IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE

• Jauna sākumskola Katlakalnā citā vietā;
• jauns bērnudārzs Titurgā;
• Baložu vidusskolas piebūve un sporta stadions;
• baseina projektēšana un būvniecība pie Baložu vidusskolas – privātā – publiskā partnerībā;
• ēkas Skolas ielā 2, Ķekavā, pārbūve par Mākslas skolu;
• mūsdienīgu pedagoģijas metožu ieviešana;
• stipendiju programma jaunu pedagogu piesaistei;
• mācību procesu un infrastruktūras modernizēšana;
• celt novada skolu prestižu;
• pāriet uz mācībām valsts valodā bērnudārzā “Avotiņš” un Baložu vidusskolā.

ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM UN SENIORIEM CIEŅPILNĀM VECUMDIENĀM

• Brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem bērnudārzos;
• pašvaldības līdzfinansējums 5-9.klašu skolēnu pusdienām;
• pašvaldības līdzfinansējums 5-6.gadīgo obligātās sagatavošanas audzēkņu ēdināšanai;
• Jauno ideju centrs Ķekavā – Jaunatnes iniciatīvu centra un NVO darbībai;
• Senioru rezidence Plakanciemā gados vecākajiem tuviniekiem un citiem iedzīvotājiem – publiskā – privātā partnerībā;
• medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana visā novadā.

KULTŪRA

• Ķekavas novada iedzīvotāju identitātes un vietējā patriotisma stiprināšanas pasākumi Latvijas simtgades svinību ietvaros 2017-2019;
• Odukalna ūdens torņa kā tūrisma objekta attīstība un lielformāta Latvijas valsts karoga uzstādīšana par godu Latvijas simtgadei;
• Daugmales Tautas nama ēkas pārbūve par pagasta pārvaldi un bibliotēku;
• vienotas atalgojuma sistēmas izveide amatieru kolektīvu vadītājiem skolās un kultūras centros.

DROŠĪBA

• Skaidrs civilās aizsardzības plāns un atbildīga attieksme pret to;
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana, it sevišķi pievēršot uzmanību drošībai peldvietās un uz ūdens;
• pašvaldības atbalsts Jaunsardzes kustībai.

Mēs varam pierādīt, ka deputāti ir iedzīvotāju pārstāvji – ne kungi, nedz arī kalpi!
Politiku veidojam mēs paši! Nevajag a priori uzskatīt, ka politika ir netīra lieta!
Neviens neliek “sasmērēties” esot deputāta amatā – tā ir cilvēka paša izvēle!

Nacionālā apvienība Ķekavas novadā laika pārbaudi ir izturējusi – kopumā četrus gadus strādājot gan valdošajā koalīcijā, gan opozīcijā!

Tev nav jābalso par “vecajiem vēžiem” tajās pašās vai citās partijās, Tev nav jābalso arī par nezināmo “kaķi maisā”!

NACIONĀLĀ APVIENĪBA - tā ir DROŠĀKĀ IZVĒLE!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
4 Aivars Purvlīcis 1980
11 Anna Grāvīte 1986
13 Artūrs Harijs Jansons 1998
10 Atis Holms 1987
8 Biruta Arnte 1948
6 Dainis Locāns 1971
1 Ieva Arnte 1978
7 Ilze Avišāne 1976
9 Kaspars Klentaks 1972
3 Kristaps Ceļmalnieks 1987
2 Kristīne Legzdiņa 1979
5 Reinis Priede 1976
12 Renārs Ozoliņš 1998
16 Rihardo Kadiķis 1979
14 Rūdolfs Vents 1982
15 Vineta Dzelme 1969