NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Madonas novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Madonas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p772d1bc73af5c9e Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Madonas novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Madonas nodaļas priekšvēlēšanu programma

Godīgi cilvēki, godīgs darbs, godīga nauda.
Latvijas valsts pastāvēšanas būtība ir latviešu tautas interešu aizstāvība, nācijas, valodas un kultūras saglabāšana, kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.
Mūsu vīzija: Sabalansēta novada ekonomiskā, sociālā un kultūras attīstība, nodrošinot katram iedzīvotājam cilvēkcienīgu dzīvi.
Mērķis: Efektīva novada pārvalde, kas strādā sabiedrības labā un pakļauta sabiedrības kontrolei.
Prioritāte: 1. Katrs novada iedzīvotājs.
2. Pašvaldības resursu racionāla izmantošana un investīciju piesaistīšana.
3. Atpazīstams un pozitīvs pašvaldības tēls.
Madonas novada pārvalde
• Iestājamies par labas pārvaldības principu ievērošanu novada un pagastu pārvaldēs, kas balstās uz sabiedrības viedokli un cilvēktiesībām, kas ir efektīva un taisnīga, izmantojot sabiedriskos resursus un pieņemot lēmumus;
• Iestājamies par decentralizācijas principu valsts pārvaldē.
Tautsaimniecība un finanses
• Iestājamies par sabalansētu budžetu un racionālu tā izlietojumu – atklātu un saprotamu visiem novada iedzīvotājiem;
• Esam par godīgām attiecībām ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, ievērojot vienlīdzības principus.
• Atbalstām attīstības programmas „Madona var labāk”, „Ražots Madonas novadā”, pašvaldības subsidētās darba vietas jauniešiem, profesionālās prakses iespējas studentiem;
• Veidosim jauniešiem pievilcīgu dzīves un darba vidi;
• Organizēsim konsultācijas dzīvojamo māju racionālā apsaimniekošanā, komunālo un citu pakalpojumu aprēķināšanā un apmaksā;
• Rūpēsimies par pašvaldības īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu;
• Atbalstām ilgtspējīgu novada dabas resursu apsaimniekošanu.
• Sadarbojoties ar valsts institūcijām, iestājamies par novada infrastruktūras sakārtošanu, īpašu uzmanību pievēršot ceļiem un ielām.

Sociālais atbalsts un veselība
• Iestājamies par taisnīgu un vienlīdzīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem;
• Atbalstīsim vientuļos, maznodrošinātos, represētos un ģimenes ar bērniem, sniedzot sociālo palīdzību, kam tā ir nepieciešama;
• Atbalstām sabiedrības , īpaši jauniešu, izglītošanu par atkarību izraisošām vielām un drošību interneta vidē.
• Esam par Madonas slimnīcas saglabāšanu un veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanu, tai skaitā paliatīvās un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu;
• Esam par sociālo pakalpojumu pilnveidošanu un krīzes centru tālāku attīstību;

Izglītība, kultūra, tūrisms, sports
• Esam par kvalitatīvu izglītību mūsdienīgi aprīkotās mācību iestādēs;
• Novada pagastos atbalstām principu “Izglītošanās iespējas pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai, ievērojot racionālu resursu izlietojumu”;
• Saglabāsim brīvpusdienas skolas un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem;
• Atbalstīsim talantīgos bērnus un jauniešus valsts un starptautiska mēroga sacensībās un konkursos;
• Iestāsimies par atbalsta programmu studentiem, kuri pēc studiju beigšanas strādās Madonas novadā;
• Atbalsts iedzīvotāju radošai iniciatīvai un bērnu interešu izglītībai visā novadā;
• Atbalstīsim nacionāli patriotiskas organizācijas un pilsonisko apziņu veicinošus pasākumus;
• Attīstīsim kompleksu tūrisma un kultūras piedāvājumu Madonas novadā;
• Iestājamies par latviskās kultūrvides saglabāšanu un attīstīšanu novadā;
• Iestājamies par ekonomiski racionālu sporta infrastruktūras attīstību, akcentējot ziemas sporta veidus;
• Aktīvi iesaistīsimies Latvijas valsts simtgades programmā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Antra Gotlaufa 1959
1 Zigfrīds Gora 1963
13 Aija Kreile 1967
6 Aivars Kazušs 1965
17 Atis Brants 1975
16 Dagnis Sakne 1998
9 Edgars Avišāns 1974
19 Gints Jubelis 1984
8 Ilmārs Strods 1958
15 Ilze Kanča 1968
4 Ingūna Vītuma 1967
7 Jānis Rijnieks 1970
3 Jeuženija Adamoviča 1943
18 Lilita Mālniece 1960
12 Luīze Sniedze 1998
10 Māris Čanders 1956
14 Māris Ramanis 1968
5 Valdis Beļaunieks 1960
11 Vita Lepere 1985