NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Saldus novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Saldus novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p28a4fde112ade3c Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Saldus novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

Ievads.

Konsekventa un nelokāma latviskās nostājas paušana un realizācija visās jomās, risinot ražošanas, kultūras, izglītības un infrastruktūras attīstības jautājumus.
Saldus Nacionālās apvienības nodaļa ir par pozitīvām un iedzīvotājiem svarīgām pārmaiņām.
Par atklātību, profesionalitāti un atbildību savā darbā.

Infrastruktūra un attīstība

• Veikt novada ceļu infrastruktūras inventarizāciju un izveidot atbilstošu nolikumu ceļu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai.
• Ieviest publisku pieejamību ceļu uzturēšanas izmaksām.
• Par Latvijas Valsts mežu sadarbību ar pašvaldību ceļu uzturēšanas jautājumos.
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju renovācijas projektus.
• Izvērtēsim Saldus pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, budžeta līdzekļu izlietojuma lietderīgumu un nodrošināsim pārvaldības efektivitāti.

Pašvaldības pārvalde
• Nodrošināsim novada vadības un deputātu regulāru komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu budžeta līdzekļu izlietojumu, paveiktos darbus, sniegtu atbildes uz iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.
• Nodrošināsim domes sēžu video ierakstu pieejamību pašvaldības mājaslapā.
• Ieviesīsim pārvalžu budžeta līdzekļu izlietojuma publisku pārskatu.
• Veicināsim aktīvu sabiedrības līdzdalību novada politiskajos un ekonomiskajos procesos.

Tautsaimniecība un finanses
• Izstrādāsim kritērijus nodokļu atlaidēm uzņēmējiem un iedzīvotājiem, ja viņu darbības rezultātā tiek radītas jaunas darba vietas.
• Atbalstīsim investīciju piesaisti uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai.
• Atbalstīsim lauku infrastruktūras uzlabošanu, veicinot lauku ekonomikas attīstību.
• Pilnveidosim atbalstu aktīvām biedrībām un NVO, kas ar savu darbību veicina iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.

Kultūra, izglītība un tūrisms
Izveidosim sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības koncepciju:
• atbalstot mazo skolu saglabāšanu pagastos;
• meklējot iespēju amatu mācīšanai novadu skolās;
• risinot jautājumu par pirmsskolas izglītības iespējām Saldus pilsētā;
• realizējot informācijas tehnoloģiju pilotprojektus un veicinot talantīgo skolēnu atbalstu
• atbalstot jaunsardzes, zemessardzes , skautu, gaidu un mazpulku darbību;
• nodrošinot skolēnu dalību mācību olimpiādēs, nodrošinot mācību stipendijas, veicinot izglītotu un radošu jauniešu izaugsmi un atgriešanos Saldus novadā.

Nodrošināsim kvalitatīvu kultūras norišu pieejamību Saldus pilsētā, rekonstruējot Saldus kultūras centru.
Izstrādāsim un realizēsim daudzveidīgu Latvijas simtgades programmu, iesaistot Saldus novada pagastu iedzīvotājus.
Iesaistīsim Saldus novadu Latvijas skolas somas projektā, radot iespēju ikvienam skolēnam apmeklēt kultūras pasākumus, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.
Atbalstīsim jaunu tūrisma maršrutu un programmu izstrādi un veicināsim tūrisma objektu sakārtošanu.
Izvērtēsim iespējas rīkot Latvijas Olimpiādi Saldus novadā.

Sociālais atbalsts un veselība

• Diennakts veselības aprūpe Saldus novadā.
• Atbalsts politiski represēto un pensionāru organizācijām.
• Atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem skolās, sociālajās institūcijās, iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.

Nacionāla Apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit – Saldus novadā!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Roberts Sipenieks 1988
6 Ainars Arums 1968
5 Aivars Kruskops 1955
10 Aivis Zubavičs 1983
8 Andris Dzimtais 1949
11 Gatis Mālmeisters 1985
13 Ināra Atteka 1960
2 Ivars Atteka 1961
4 Jānis Pērkons 1966
12 Juris Geislers 1994
3 Santa Laurinoviča 1969
7 Toms Erviks 1988
9 Vineta Ķēniņa 1980