NZA.LV Facebook lapa

Partija VIENOTĪBA / Mārupes novads

Par Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Mārupes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p5a571302aae1791 Partija VIENOTĪBA Mārupes novads

Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

PARTIJAS “VIENOTĪBA”
MĀRUPES NODAĻAS PROGRAMMA 2017.-2021.

Mēs, Mārupes novada “Vienotības” deputātu kandidāti, saglabāsim un turpināsim iesāktās labās iestrādnes un sekmēsim novada tālāko attīstību. “Vienotībai” ir profesionāla komanda ar stiprām pamatvērtībām – par stipru ģimeni, drošību, konkurētspējīgu izglītību, izaugsmi un godīgu pašpārvaldi.

Mūsu kopīgais mērķis – mērķtiecīgi īstenot līdzsvarotu, saprātīgu un ilgtspējīgu novada attīstību, veicinot dzīves kvalitātes pieaugumu Mārupes novadā.

Mūsu prioritātes – drošības uzlabošana, sistemātiska nekustamo īpašumu aizsardzības sistēmas ieviešana, būvniecības un komercdarbības ietekmes uz apkārtējo dzīves kvalitāti mazināšana, veselības aprūpes un transporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana, efektīva un atvērta Mārupes novada pārvalde un novada attīstība.

I Pārvalde un Mārupes novada attīstība
- Veidot atklātu pārvaldi, vairāk iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un nodrošinot efektīvāku komunikāciju.
- Kategoriskāk nošķirt lēmējvaru no izpildvaras.
- Sniegt iedzīvotājiem pārskatāmāku informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu.
- Nodrošināt strādājošiem cilvēkiem pieejamākus Mārupes novada domes iestāžu pieņemšanas laikus.

II Transports un vide
- Mazināt objektu būvniecības procesu ietekmi uz vidi un uzlabot tiem blakus dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izstrādājot speciālus noteikumus.
- Motivēt iedzīvotājus izveidot pieslēgumus ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai, sadalot maksājumus par pieslēgumu izveidošanu, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus.
- Sakārtot iepriekšējo gadu zemes reformas laikā pieļautās nepilnības.
- Motivēt mārupiešus siltināt ēkas, veidot zaļāku vidi Mārupē, arī piedāvājot NĪN atlaides.
- Izbūvēt veloceliņus, kas savieno visus Mārupes novada ciemus.
- Izveidot pastāvīgu un regulāru “starpciemu” autobusa maršrutu.
- Uzstādīt luksoforu Upesgrīvas un Kantora ielu krustojumā, kā arī izbūvēt rotācijas apļus vietās, kas apdraud satiksmes un iedzīvotāju drošību.
- Uzlabot satiksmes organizāciju pie skolām un skolu stāvlaukumos.
- Noasfaltēt un salabot galvenās novada ielas un ceļus.
- Sekmēt privāto ielu un ceļu nodošanu pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu to kvalitatīvu apsaimniekošanu.
- Sakopt vidi ap Mārupes novada upēm, izveidot veloceliņus, izvietot miskastes, soliņus un nosaukumu plāksnītes.

III Ģimenes
- Turpināt veidot Mārupes novadu par ģimenei labvēlīgu vidi.
- Piešķirt NĪN atlaidi, ja mājsaimniecībā ar ģimeni ir deklarēts un dzīvo arī ģimenes loceklis pensionārs.
- Piešķirt NĪN atlaidi arī ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem.
- Izveidot Mārupes veselības centru, uzlabot ģimenes ārstu pieejamību un sekmēt citu veselības pakalpojumu pieejamību.

IV Izglītība, kultūra un sports
- Padarīt mārupiešiem pieejamākus pašvaldības sporta objektus.
- Uzlabot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
- Izbūvēt sporta stadionu Jaunmārupē.
- Uzsākt peldbaseina būvniecību pie Mārupes vidusskolas.
- Finansiāli atbalstīt ģimenes, kuru bērni attīsta sevi sportā, mākslā vai mūzikā.
- Saglabāt Rautenfelda medību muižu (vecā skola) un izveidot muzeju.
- Veicināt patriotisma audzināšanu, sekmējot jaunsargu darbību un ar to saistītos pasākumus.

V Uzņēmējdarbība, nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās aktivitātes
- Turpināt uzsākto sadarbību ar uzņēmējiem.
- Motivēt un atbalstīt novada iedzīvotājus biznesa uzsākšanai.
- Sekmēt nevalstisko organizāciju darbību Mārupes novadā.

VI Drošība
- Uzlabot iedzīvotāju un īpašumu drošību, izveidojot novadā video novērošanas sistēmu, kas mazinātu zādzību riskus un sekmētu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu.
- Izveidot Mārupes Pašvaldības policijas mobilo aplikāciju, kas palīdzētu iedzīvotājiem operatīvi ziņot policijai par problēmām un riskiem, iesūtot fotogrāfijas vai video. Tas tiktu automātiski reģistrēts un iedzīvotāji varētu sekot situācijas attīstības gaitai, būtu pieejams pārskats par problēmu risināšanu.
- Atjaunot Ugunsdzēsēju depo, uzlabojot ugunsdzēsēju reaģēšanas ātrumu.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Normunds Orleāns 1964
18 Atvars Sirmais 1957
17 Dina Kristīne Bitēna 1952
16 Edgars Jākobsons 1984
13 Ģirts Feldbergs 1993
4 Indra Štāla 1961
6 Jānis Ozols 1953
5 Juris Arvīds Mūrnieks 1957
7 Juris Ivanovs 1968
10 Kārlis Erlats 1991
9 Kārlis Orleāns 1991
8 Kārlis Tervits 1983
12 Laura Stelpe 1990
3 Mareks Magone 1975
2 Māris Liepiņš 1969
15 Mārtiņš Miezītis 1991
14 Modris Rozentāls 1949
19 Roberts Kalniņš 1983
11 Ronalds Līcītis 1963
20 Velga Tervite 1979