NZA.LV Facebook lapa

Partija VIENOTĪBA / Saldus novads

Par Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Saldus novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p985f816a385a5f5 Partija VIENOTĪBA Saldus novads

Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

PROGRAMMA

VIENOTĪBA IR PARTIJA, KURA VIENO IZGLĪTOTUS, RADOŠUS, AKTĪVUS BIEDRUS, LAI GODPRĀTĪGI STRĀDĀTU SALDUS NOVADA IEDZĪVOTĀJU LABĀ.

Nākotnes redzējums

SALDUS NOVADS – BRĪNIŠĶĪGA VIETA, KUR DZĪVOT, STRĀDĀT, ATPŪSTIES, AUDZINĀT BĒRNUS, SPORTOT, BAUDĪT KULTŪRU UN MĀKSLU, UZLABOT VESELĪBU UN LIELISKI PAVADĪT VECUMDIENAS!
Mēs esam sadzirdējuši saldenieku priekšlikumus un nākošo 4 gadu laikā esam gatavi īstenot mūsu izveidoto programmu.

Novada finanses un pārvaldība, darbs ar pagastu pārvaldēm
1. Organizēt iedzīvotāju sapulces pilsētā un pagastos divas reizes gadā.
2. Līdzvērtīgi attīstīt Saldus pilsētas un novada pagastu teritorijas.
3. Vienkāršot jaunu projektu uzsākšanas procedūras Saldus novadā.
4. Stiprināt iedzīvotāju un uzņēmēju drošību novadā, nodrošinot lielāku pašvaldības policijas klātbūtni un uzstādot videonovērošanas kameras risku vietās.
5. Izbūvēt ūdensvadus visos Saldus novada pagastos.
6. Nodrošināt pagastu centru apgaismojumu visā Saldus novadā.
Izglītība, kultūra, sports un tūrisms
1. Veidot Saldus novadu par kvalitatīvas izglītības, kultūras, sporta un tūrisma centru Kurzemē.
2. Īstenot Saldus Kultūras centra rekonstrukciju.
3. Atbalstīt iespēju saņemt pirmsskolas un sākumskolas izglītību tuvāk dzīvesvietai, palielinot izglītības iestāžu atbildību par mācību procesa kvalitāti.
4. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru mūsdienīgas, konkurētspējīgas izglītības iegūšanai.
5. Sekmēt Saldus vidusskolas izaugsmi līdz Reģionālai vidusskolai.
6. Atbalstīt Druvas vidusskolas tapšanu par Valsts ģimnāziju.
7. Atvērt 50 papildus vietas jaunākā vecuma bērniem Saldus pirmsskolas izglītības iestādēs.
8. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvus visā Saldus novadā.
9. Nodrošināt sekmīgu Saldus JIC „Šķūnis” darbību.
10. Labiekārtot un modernizēt Saldus vidusskolas sporta laukumu.
11. Atbalstīt novada sporta klubus un biedrības.
12. Pagarināt par 2 mēnešiem Saldus peldbaseina darbības periodu.
13. Uzlabot bibliotēku, muzeju materiāli tehnisko bāzi un kultūras, sporta pasākumu pieejamību visā novadā.
Uzņēmējdarbība, sociālā sfēra un veselības aprūpe
1. Veidot uzņēmējiem un investīcijām atbalstošu infrastruktūru.
2. Piešķirt līdz 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmumiem, kuri rada jaunas darbavietas.
3. Atjaunot novada pasākumu un aktivitāšu atbalstošo uzņēmēju godināšanu.
4. Samazināt par 50% bērnu ēdināšanas izmaksas izglītības iestādēs ģimenēm ar trim un vairāk bērniem.
5. Piešķirt 50 EUR pabalstu katra pirmklasnieka ģimenei.
6. Nodrošināt pensionāriem 50% braukšanas atlaidi Saldus novada sabiedriskajā transportā.
7. Finansiāli atbalstīt jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanu.
8. Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.
9. Sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu.
10. Atbalstīt inovatīvu un nelielām iedzīvotāju grupām nepieciešamu sociālo pakalpojumu izveidi (nakts patversme, zupas virtuve, Portidžas agrīnā korekcija).
Ielas un ceļi, sabiedriskais transports, dzīvokļu un komunālā saimniecība
1. Līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu.
2. Veikt Lielās un Kuldīgas ielu rekonstrukcijas, ietverot tajās arī gājēju ietvju sakārtošanu.
3. Veikt Jelgavas ielas ietves pārbūvi, izveidojot gājēju pāreju pie Saldus sporta kompleksa.
4. Uzlabot ielu un gājēju ietvju stāvokli Saldus pilsētā un novada pagastos.
5. Izveidot Saldū šķiroto lielgabarīta atkritumu savākšanas laukumu.
6. Veikt auto stāvlaukumu projektēšanu un izbūvi pie Nākotnes un Dzirnavu ielu daudzdzīvokļu mājām.
7. Iestrādāt budžetā papildus līdzekļus ielu apgaismojumam, lai nodrošinātu visu laternu ieslēgšanu diennakts tumšajā laikā.
8. Veicināt lauku ceļu sakārtošanu visā Saldus novadā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Didzis Konuševskis 1964
10 Aigars Priednieks 1970
15 Antra Jansone 1968
18 Daina Ābele 1972
2 Dzintars Rupeiks 1971
8 Edijs Mačukāns 1991
5 Irēna Grauze 1965
19 Jānis Pelēķis 1987
16 Kārlis Sergejevs 1942
17 Kristīna Grosmane 1971
6 Māris Vārna 1954
9 Mārīte Valdmane 1973
14 Mārtiņš Kazradzis 1977
7 Oksana Andersone 1967
11 Rasma Balode 1956
3 Uģis Feldmanis 1947
4 Vilnis Bents 1978
13 Vita Vītola 1967
12 Zigmunds Mačukāns 1969