NZA.LV Facebook lapa

Politiskā partija Alternative / Salaspils novads

Par Politiskā partija Alternative 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Salaspils novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p022c68a871a0e8a Politiskā partija Alternative Salaspils novads

Politiskā partija Alternative. Priekšvēlēšanu programma.

Politiskās partijas ALTERNATIVE PROGRAMMA pašvaldību vēlēšanām Salaspils novada domē 2017.gada 3.jūnijā „Demokrātija, sociālais taisnīgums un integrācija sabiedrībā”.
Mēs, deputātu kandidāti no partijas ALTERNATIVE Salaspils nodaļas esam par to, lai katram Salaspils novada iedzīvotājam mūsu novadā komfortabli dzīvojas, lai bērniem, jauniem cilvēkiem ir iespēja intelektuāli, garīgi un fiziski attīstīties. Pieaugušajiem iespēja strādāt, bet vecākā paaudze justu sabiedrības un valsts atbalstu.
SOCIĀLĀ POLITIKA UN VESELĪBAS APRŪPE
Partija Alternative
• Ikgadējā pabalsta piešķiršana Lielā Tēvijas kara veterāniem, kuri cīnījās antihitleriskās koalīcijas pusē, kā arī lokālo konfliktu dalībniekiem, pēc valdības lēmuma;
• Par bezmaksas pabalstu pensionāriem- Salaspils novada iedzīvotājiem braucieniem sabiedriskajā transportā pa Salaspils novada teritoriju, kā arī invalīdiem un Černobiļas AES likvidācijas dalībniekiem;
• Par bezmaksas ārsta apskati maznodrošinātiem pensionāriem;
• Par bezmaksas braucienu līdz Rīgai Salaspils Goda pilsonim;
• Par racionālu budžeta līdzekļu izmantošanu;
• Nodrošināt pastāvīgu kontroli māju apsaimniekotājiem no pašvaldības puses;
• Sniegt materiālo pabalstu cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā (sarežģīta medicīniskā operācija ar turpmāko rehabilitāciju);
• Par materiālā pabalsta piešķiršanu maznodrošinātiem pensionāriem 50% apmērā no komunālo maksājumu summas;
• Par siltuma un ūdens tarifa samazināšanu;
• Par nodrošinātu patstāvīgu pašvaldības kontroli uzņēmumu SIA „Salaspils siltums”, SIA „Valgums” darbībā, nepieļaujot nepamatotus tarifa paaugstinājumus;
• Par daudzdzīvokļu nama Ceru 1 (24 dzīvokļi) izmantošanu kā municipālo dzīvokli;
• Par to, lai Salaspils novada domes administrācija pieņemtu no krievvalodīgo iedzīvotāju vidus iesniegumus latviešu un krievu valodā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kontaktēties ar pašvaldības darbiniekiem ne tikai valsts valodā, bet arī krievu valodā.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Partija Alternative
• Par mūsdienīgu remontu bērnu dārziem, skolām, bērnu laukumu ierīkošanu;
• Lai radītu apstākļus Salaspils skolās, saskaņā ar labākajām Latvijas skolu pieredzi;
• Par iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā;
• Par pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu uz pašvaldības budžeta rēķina;
• Par rekonstrukcijas sākšanu un pabeigšanu 2018.gadā kultūras namam „Enerģētiķis”;
• Lai aizrautu nodarboties bērnus un jauniešus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un sporta sekcijās;
• Par bērnu dārza audzinātāju algas pielikumu 10% apmērā;
• Par pirmskolas vecuma bērnu iestāžu celtniecību ar mērķi likvidēt rindas b/d un izveidot jaunas darba vietas;
• Par bezmaksas sporta kompleksu izmantošanu bērniem un pilsētas izlases komandām;
• Par Salaspils sporta centra izveidi un sporta veicināšanas darbu starp veterāniem un citiem Salaspils novada iedzīvotājiem.

LABIEKĀRTOŠANA, ATTĪSTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
Partija Alternative
• Par daudzdzīvokļu namu teritoriju un iekšpagalmu labiekārtošanu Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās piesaistot finansējumu no pašvaldības;
• Par daudzdzīvokļu namu teritoriju labiekārtošanas darbu grafika sastādīšanu;
• Turpināt ierīkot bērnu laukumus, sporta laukumus Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās;
• Piesaistīt piedalīties konkursos tikai tās organizācijas, kuras reģistrētas Salaspils novadā, par remonta darbu izpildi ar apjomu ne vairāk kā EUR 14000;
• Par trokšņa aizsardzības sienas izbūvi ceļa posmā Rīga – Ogre no dzīvojamo māju pueses;
• Par bērnu rotaļu laukumu izveidi starp mājām Daugavas 1 un Maskavas 3,5,7;
• Par Maskavas ielas rekonstrukciju un gājēju celiņu izbūvi;
• Par Salaspils 2.vsk. teritorijas labiekārtošanu;
• Par līdzdarbošanos konceptuālā plāna realizācijā Salaspils novada teritorijas attīstībā
līdz 2018.gadam, ar papildus Eiropas fonda līdzekļu piesaisti;
• Par remonta darbu turpināšanu asfaltēt ceļus Salaspilī, Saulkalnē, Aconē, Zeltiņi un citās Salaspils novada teritorijās;
• Par bērzu birzs, pie karagūstekņu memoriāla, labiekārtošanu Salaspilī un izveidot šajā teritorijā atpūtas parku iedzīvotājiem;
• Par pludmales labiekārtošanu pie Rīgas HES ūdenskrātuves;
• Par autobusa pieturas celtniecību pie kooperatīva „Dole” pie autoceļa „C32”;
• Par ceļu ekspluatācijas un apgaismojuma nodrošināšanu Silmaļu ielas rajonā ar pašvaldības spēkiem.
Cienījamie Salaspils novada iedzīvotāji, balsojiet par partijas ALTERNATIVE pārstāvjiem Salaspils novada pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Mihails Rogals 1939
14 Albīna Zelča 1987
4 Andrejs Šepeļovs 1980
10 Dmitrijs Osiņenko 1981
3 Genadijs Volodins 1960
2 Germans Šteinbuks 1967
6 Jadviga Rižkova 1941
18 Julija Čornaja 1984
15 Jurijs Aleksans 1981
13 Juris Jermacāns 1951
17 Juris Kozlovskis 1948
11 Kristina Grobova 1982
9 Marina Gluškova 1964
12 Mihails Osiņenko 1986
8 Oļegs Romašenko 1986
7 Pāvels Spiridovskis 1978
16 Roberts Kramarovs 1980
19 Viktors Jermolajevs 1964
5 Vladlens Jurgensons 1977