NZA.LV Facebook lapa

Rite Viesītes novadam / Viesītes novads

Par Rite Viesītes novadam 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Viesītes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pa480d193504e3a1 Rite Viesītes novadam Viesītes novads

Rite Viesītes novadam. Priekšvēlēšanu programma.

Vēlētāju apvienība
Rite Viesītes novadam.
Viesītes novadā ietverto pagastu vienāda un vispusīga attīstība, līdzvertīgas iespējas visu pagastu iedzīvotājiem saņemt pašvaldības un citu iestāžu un uzņēmumu sniegtos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Pārstāvēt iedzīvotāju intereses godprātīgi, nesavtīgi un ar lielu atbildības sajūtu.
-Sekmēsim sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
-Sociālo palīdzību tiem, kam tā tiešām nepieciešama- daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, kuru pensijas ir zem iztikas minimuma, u.c. personām, atbilstoši likumdošanai.
- Turpināsim pilnveidot sociālo palīdzību un atbalstu, uzsverot cilvēku līdzdarbību un līdzatbildību savu dzīves apstākļu uzlabošanā.
- Īpašu uzmanību veltīt vecākā gadagājuma cilvēkiem, iesaistot tos novada dzīves aktivitātēs, izmantojot viņu dzīves pieredzi.
- Veicināt ES fondu finansējuma piesaisti saimnieciski un ekonomiski nepieciešamos projektos.
- Ceļu apsaimniekošanā konkurences kārtībā izvēlēties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju.
-Sekmēsim konkurētspējīgas vidējās un pamatizglītības iegūšanas iespējas novadā, atbalstīsim iespēju jaunākā vecuma bērniem iegūt pirmskolas un pamatizglītību iespējami tuvāk dzīves vietai.
- Atbalstīt un popularizēt mūžizglītību, akcentējot senioru vajadzības.
- Nodrošināt iespēju pelnīt brīvpusdienas, bērniem un vecākiem strādājot novada labiekārtošanas darbos.
-Nodrošināsim iedzīvotāju informēšanu, atklātību un viedokļu apmaiņu.
- Turpināt realizēt esošos kultūras un sporta pasākumus novadā, atbalstot pašdarbības un sporta tradīciju saglabāšanu un to attīstību.
- Veicināt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu cilvēkiem.
- Saglabāt un veidot tūristiem pievilcīgas novada kultūrvēsturiskās vietas.
- Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību novadā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Anatolijs Kvitkovs 1966
9 Aigars Klibiķis 1969
3 Edvīns Kampe 1969
11 Iraida Kozuliņa 1957
7 Ivars Barovskis 1961
12 Jānis Grigalovičs 1959
6 Jānis Romulāns 1965
5 Jānis Strumskis 1984
8 Māris Medveckis 1962
10 Māris Renerts 1972
4 Natālija Staceviča 1968
1 Rimants Šveds 1960