NZA.LV Facebook lapa

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija / Kārsavas novads

Par Saskaņa sociāldemokrātiskā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Kārsavas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p341fd77fca62091 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Kārsavas novads

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Priekšvēlēšanu programma.

SDP “Saskaņa” priekšvēlēšanu programma

Deputātu kandidāti no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” esam apvienojušies ar konkrētu mērķi novērst nepilnības un trūkumus pašvaldības darbā, jo iedzīvotāju interešu aizsardzība ir deputātu pienākums. Mēs gatavi realizēt jaunas idejas novada attīstībai un pārmaiņām. Strādājot Kārsavas novada domē mūsu deputāti iestāsies par to, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu cienīgu dzīvi un sociālās garantijas.
Iestāsimies par to, lai nodrošinātu:
• Maksimāli efektīvu pašvaldības līdzekļu apgūšanu;
• Maksimāli izmantosim ES struktūrfondu līdzekļus;
• Lai novada budžeta līdzekļus piešķirtu nepieciešamā daudzumā visām sadzīves sfērām, lai to sadalījums būtu taisnīgs, izlietojums pamatots un caurspīdīgs;
• Visa novada infrastruktūras sakārtošanu un sabiedriskā transporta nodrošināšanu;
• Pilnveidosim izglītības un kultūras iestāžu materiāltehnisko bāzi.
Savā darbā:
• Nodrošināsim bezmaksas pusdienas visiem PII un skolu audzēkņiem;
• Atbalstīsim jauniešu izstrādātos kultūras, sporta aktivitāšu un atputas projektus;
• Nodrošināsim laikmetam atbilstošas katlu mājas būvniecību;
• Atbalstīsim sporta zāles un baseina celtniecību, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus;
• Nodrošināsim pirts pieejamību;
• Nodrošināsim novadā zobārstu un zobu higēnista pieejamību
• Atbalstīsim novada ceļu sakārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, gājēju ietvju atjaunošanu (tai skaitā Stacijas, Telegrāfa un Sporta ielās), kā arī pastāvīgu ielu apgaismojumu tumšajā dienakts laikā;
• Īpašu uzmanību pievērsīsim sociālajām vajadzībām;
• Izsniegsim pabalstus apbedīšanas gadījumos, medikamentu iegādei, maznodrošinātajiem apkures izdevumu segšanai, NIN nodokļu samazināšanu (uzņēmējiem par ēkām, maznodrošinātām personām un invalīdiem – par mājokļiem līdz 80%);
• Padarīsim efektīgu un caurskatāmu domes darbību, atklātību domes darbā, nodrošināsim domes sēžu video translēšanu;
• Rūpēsimies par komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;
• Sadarbībā ar policiju, nodrošināsim kārtību masu pasākumos un ikdienā, pievēršot īpašu uzmanību vēlajā vakara stundā, turpināim video kameru uzstādīšanu;
• Atbalstīsim romas katoļu baznīcu un citas konfesijas;

Mēs esam pārliecināti, ka šādi virzoties uz priekšu un īstenojot nospraustos mērķus, mēs visi kopā spēsim celt dzīves kvalitāti Kārsavas novadā!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Andrejs Ivanovs 1959
1 Modris Karpovs 1971
8 Aivars Lelis 1965
13 Aleksandrs Gabrāns 1980
10 Andris Mortukāns 1975
12 Daiga Jurdže 1980
3 Edgars Zaezerskis 1993
6 Guntis Grišulis 1995
11 Jānis Zirnis 1964
15 Kristaps Garšneks 1989
7 Madara Ivone 1992
5 Mihails Oļipovs 1971
9 Nikolajs Nikuļins 1934
18 Oļegs Baikovs 1968
17 Oļegs Sorokins 1952
4 Pēteris Bērziņš 1964
14 Pjotrs Žukovs 1986
16 Zoja Kodaļeva 1955