NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Andrejs Juminovs

Pamatdati

Dzimšanas diena

2017. gada dati

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija (Aizkraukles novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Aizkraukles novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
7 12 30 44 367

Andrejs Juminovs kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti