NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Andrejs Morozovs

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Vidzeme)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Saskaņa sociāldemokrātiskā partija13 Vidzeme

2017. gada dati

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija (Jūrmala)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Jūrmala

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
11 4 427 206 3467

Andrejs Morozovs kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti