NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Anita Geidāne

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

Politiskā partija "KPV LV" (Zemgale)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Politiskā partija KPV LV13 Zemgale

2017. gada dati

Latvijas Zaļā partija (Tukuma novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Tukuma novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
4 8 188 219 1673

Anita Geidāne kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti