NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Daina Amosova

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

Rīcības partija (Latgale)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Rīcības partija6 Latgale

2017. gada dati

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija (Daugavpils novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Daugavpils novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
5 8 168 66 1693

Daina Amosova kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti