NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Ināra Avotiņa

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

Latvijas Reģionu Apvienība (Kurzeme)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Latvijas Reģionu Apvienība7 Kurzeme

2017. gada dati

No sirds Latvijai, Latvijas Reģionu Apvienība (Grobiņas novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Grobiņas novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
3 2 257 69 1162

Ināra Avotiņa kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti