NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

LAIMA KAŅEPE

Pamatdati

Dzimšanas diena

2017. gada dati

Zaļo un Zemnieku savienība (Alūksnes novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Alūksnes novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
9 6 176 219 2195

LAIMA KAŅEPE kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti