NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Mārtiņš Jarohovičs

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

Zaļo un Zemnieku savienība (Vidzeme)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Zaļo un Zemnieku savienība25 Vidzeme

2017. gada dati

Latvijas Zaļā partija (Cēsu novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Cēsu novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
3 2 107 71 610

Mārtiņš Jarohovičs kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti