NZA.LV Facebook lapa

Meklētājs

Meklētājs tiek atjaunots... Pacietību! Atjaunojam datus un iespējas

Normunds Vagalis

Pamatdati

Dzimšanas diena

2018. gada dati

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Vidzeme)

Pamatdati 2018.

Vēlēšanu saraksts Vēlēšanu saraksts # Pārstāv reģionu
Saskaņa sociāldemokrātiskā partija14 Vidzeme

2017. gada dati

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija (Ropažu novads)

Pamatdati

Ievēlēts? Dzīvesvieta
Ievēlēts: Ropažu novads

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti

# sarakstā # ievēlēts + - Kopā punkti
1 1 34 2 114

Normunds Vagalis kontakti

Informācija iegūta no pašvaldības vai domes mājas lapas kontaktu sadaļas, ko uzskatām par patiesu un precīzu.
Gadījumā, ja informācija ir novecojusi, lūgums ziņot, to atjaunosim!

Citi avoti var būt politisko partiju mājas lapas un/vai priekšvēlēšanu laikā sniegtā informācija.

Kontaktinformācija šai personai nav atjaunota vai pieejama. Ja tev ir zināma profesionālā/amata kontakinformācija, lūgums to atsūtīt NZA.LV kontakformā. Jebkura privātā kontaktinformācija tiks dzēsta!

NZA.LV pēdejie raksti