NZA.LV Facebook lapa
Saite Nosaukums Reģions
apes-novads-23 Apes novads Vidzeme

Partijas

ID Nosaukums
p205cf8d71127a58 Vireši
paa8d8b49295902c Rītausma
p4244fee9cb57515 Mēs savam novadam
pd2a1b41dc1236e3 Novadnieki
pda1204121db8389 Gaujiena

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d. Saraksts Darbavieta
1 Aivars Maltavnieks 1963 Novadnieki Apes novada dome
1 Andris Rubins 1976 Gaujiena VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecība
1 Astrīda Harju 1960 Mēs savam novadam Apes novada dome
3 Iluta Apine 1970 Mēs savam novadam Apes pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte"
4 Ivars Kalniņš 1961 Mēs savam novadam SIA "Vireši"
2 Jānis Liberts 1961 Mēs savam novadam Apes novada dome
11 Jānis Uskliņģis 1983 Gaujiena Zemnieku saimniecība "Lejasalkšņupes"
1 Una Reķe 1970 Vireši Vidagas Sikšņu pamatskola
1 Veneranda Kustova 1949 Rītausma LPKS "Gaujiena"
2 Aira Mūrniece 1975 Vireši Vidagas bibliotēka
8 Anda Andersone 1976 Rītausma Gaujienas internātpamatskola
12 Andrejs Prindulis 1963 Mēs savam novadam SIA "VEC"
10 Andris Zeltiņš 1968 Novadnieki Trapenes pamatskola
3 Armands Būda 1986 Vireši Apes novada dome
5 Ausma Agare 1946 Vireši Apes novada pensionāru biedrības "Iesim kopā!"
10 Dagnija Pakalne 1979 Rītausma O.Vācieša Gaujienas pamatskola; Vidagas Sikšņu pamatskola; Gaujienas mūzikas un mākslas skola; Valkas novada Ozolu pamatskola
9 Dina Meistere 1971 Mēs savam novadam Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
9 Dominiks Grizāns 1955 Gaujiena Apes novada Gaujienas pagasta pārvalde
6 Dzintars Raibekazs 1950 Mēs savam novadam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRŪBE-HIDRO"
8 Elga Rācene 1958 Gaujiena
2 Gundega Sauškina 1955 Gaujiena SIA Very Berry
11 Gunita Ķelpa 1974 Mēs savam novadam O.Vācieša Gaujienas pamatskola
5 Guntars Purakalns 1972 Mēs savam novadam Zemnieku saimniecība "Vosukalni"
7 Guntis Solovjovs 1959 Gaujiena Gaujienas internātpamatskola
5 Ieva Zariņa 1960 Rītausma O.Vācieša Gaujienas pamatskola
3 Ilze Dāve 1964 Gaujiena Gaujienas mūzikas un mākslas skola
8 Indra Sadovņikova 1952 Mēs savam novadam Apes novada dome
12 Inese Muceniece 1958 Gaujiena Apes novada dome
2 Ineta Riepniece 1962 Rītausma Apes novada dome
7 Inga Grigāne 1969 Novadnieki Trapene SAC
9 Ingus Ločmelis 1988 Rītausma SIA "Woltec"
3 Ivita Keiša 1980 Rītausma O.Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa "Taurenītis"
6 Jānis Bambulis 1979 Novadnieki VUGD VRB Alūksnes daļa
10 Jogita Kazaka 1968 Vireši Vidagas Sikšņu pamatskola
7 Jurijs Celenbergs 1958 Rītausma J.Celenberga ģimenes ārsta prakse
4 Laima Bētere 1966 Novadnieki Vidzemes RC NMP TD
8 Laura Vāciete 1981 Novadnieki Trapenes SAC
8 Līga Ozoliņa 1982 Vireši Apes novada dome
5 Lilita Bernarte 1965 Gaujiena Zemnieku saimniecība "Mietaine"
9 Lūcija Kapača 1950 Novadnieki Trapenes pamatskola
2 Normunds Prazņicāns 1979 Novadnieki Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
4 Raivis Kalniņš 1974 Rītausma Apes novada dome Gaujienas pagasta pārvalde
9 Raivis Nīmants 1990 Vireši AS "Latvijas valsts meži"
11 Rolands Lārmanis 1973 Rītausma Zemnieku saimniecība "Dravnieki"
4 Ruta Kalēja 1957 Gaujiena SIA Trapene
6 Sandra Lārmane 1961 Rītausma VAS "Latvijas pasts"
10 Santa Polozova 1972 Gaujiena J.Celenberga ģimenes ārsta prakse
6 Santa Sāre-Gerža 1986 Vireši Virešu saieta nams
3 Sarmīte Apine 1988 Novadnieki Trapenes pamatskola
4 Signe Klētniece 1965 Vireši Virešu feldšerpunkts
7 Spodra Jakobštante 1986 Vireši
5 Uģis Jūgs 1977 Novadnieki SIA "Uzņēmējdarbības centrs"
6 Valdis Zass 1987 Gaujiena SIA "Wood LV"
7 Vita Andersone 1964 Mēs savam novadam Gaujienas internātpamatskola
10 Zita Uzkliņģe 1970 Mēs savam novadam Zitas Uzkliņģes ģimenes ārsta prakse