NZA.LV Facebook lapa
Saite Nosaukums Reģions
balvu-novads-24 Balvu novads Latgale

Partijas

ID Nosaukums
p9f583a3a75e8ef4 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
p3feec0cdd54f761 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
p3fb576a6b08f79f Partija Vienoti Latvijai
pb7ab43559932967 Latvijas Zaļā partija
p4bf757f73bef874 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
pddbb853293f7ff9 No sirds Latvijai
p6a412708d7b095f LATGALES PARTIJA

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d. Saraksts Darbavieta
3 Aigars Pušpurs 1969 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA SIA Ozolmājas
1 Aija Mežale 1972 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK SIA ANANASS
4 Aivars Kindzuls 1961 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada dome
1 Andris Kazinovskis 1959 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada dome
3 Anita Petrova 1962 No sirds Latvijai Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
2 Egons Salmanis 1965 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu Mūzikas skola
1 Eva Smirnova 1974 LATGALES PARTIJA SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
6 Inta Kaļva 1961 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldības aģentūra Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
1 Ivans Baranovs 1962 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA "Rezonans"
3 Jānis Zakarīts 1973 LATGALES PARTIJA Balvu Valsts ģimnāzija
1 Pēteris Kalniņš 1959 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība
2 Sandis Puks 1979 Latvijas Zaļā partija Valsts probācijas dienests
3 Sandra Kindzule 1971 Latvijas Zaļā partija Nodarbinātības Valsts aģentūra
2 Svetlana Pavlovska 1969 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu pamatskola
1 Tālis Korlašs 1978 No sirds Latvijai SIA "Tako SD"
7 Agris Apšenieks 1979 Partija Vienoti Latvijai SIA "Auto 2AA"
10 Agris Grāmatiņš 1958 LATGALES PARTIJA Balvu sporta skolas peldbaseins
15 Aiga Jansone 1992 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
10 Aigars Noviks 1979 No sirds Latvijai Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
2 Aija Ikstena 1970 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Eglaines pamatskola
16 Aivars Kairišs 1972 Latvijas Zaļā partija
7 Aļina Stubailova 1987 No sirds Latvijai SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
12 Alla Duļko 1975 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu novada dome
11 Anastasija Gabrāne 1958 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
18 Andis Leišavnieks 1967 Partija Vienoti Latvijai Valsts robežsardze
10 Andrejs Kindzulis 1963 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA SIA A.K.7
10 Andris Bačuks 1987 Latvijas Zaļā partija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība
12 Andris Ķerāns 1967 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
3 Andris Vrubļevskis 1979 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu novada pašvaldība
13 Anita Grāmatiņa 1961 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu Sporta skola
13 Antra Eizāne 1969 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
12 Arnis Voika 1972 LATGALES PARTIJA Stacijas Pamatskola
11 Artēmijs Semjonovs 1994 Partija Vienoti Latvijai SIA "Sanitex"
12 Artūrs Luksts 1963 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība Kubulu pagasta pārvalde
5 Arvīds Raciborskis 1967 Latvijas Zaļā partija SIA "Barons R"
17 Daiga Lukjanova 1964 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu novada pašvaldība
6 Dana Ceplīte 1987 Partija Vienoti Latvijai Mikrouzņēmums "NICE"
3 Dāvis Ikaunieks 1993 Partija Vienoti Latvijai SIA "DI GARAGR"
11 Dita Nipere 1974 LATGALES PARTIJA Balvu bērnu un jauniešu centrs
5 Džeralds Šaicāns 1962 Partija Vienoti Latvijai SIA "ZAOO"
6 Edžus Ķikusts 1972 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Z/S Ķermis
18 Ēriks Apšenieks 1953 Latvijas Zaļā partija SIA "Auto AA"
1 Ēriks Ločmelis 1973 Partija Vienoti Latvijai Balvu novada dome
5 Gints Grīslis 1978 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu novada pašvaldība
8 Gunita Kubaka 1982 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa
8 Gunta Raibekaze 1969 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
13 Guntars Ākuls 1981 Latvijas Zaļā partija SIA "Car wash Balvi"
14 Guntars Šults 1976 LATGALES PARTIJA SIA "Eco Fabrika"
2 Guntis Magone 1968 Partija Vienoti Latvijai VUGD LRB
10 Gvido Laminskis 1995 Partija Vienoti Latvijai bezdarbnieks
9 Ilgvars Šakins 1968 No sirds Latvijai
11 Iluta Buglova 1974 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Komisijas veikals KATRANS
10 Ilze Liepiņa 1977 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK SIA BONAS L
4 Imants Dārznieks 1958 No sirds Latvijai SIA "METALHOOD"
7 Imants Kokins 1963 Latvijas Zaļā partija ZS Līdumi
2 Ināra Ņikuļina 1951 LATGALES PARTIJA Balvu novada dome
13 Inārs Keišs 1984 Partija Vienoti Latvijai A/S "Sadales tīkli"
14 Ingus Zaharāns 1986 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu novada pašvaldība
7 Ivars Saide 1979 LATGALES PARTIJA SIA "Čivix"
9 Iveta Tiltiņa 1963 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
18 Jana Komane 1972 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība pansionāts Balvi
17 Jānis Aukstars 1974 Partija Vienoti Latvijai
17 Jānis Auziņš 1987 Latvijas Zaļā partija ZS Līči
11 Jānis Cipruss 1972 No sirds Latvijai Z/S "Lapenieki"
6 Jānis Dimitrijevs 1970 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona
9 Jānis Kuļšs 1970 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK SIA BKL
4 Jānis Roginskis 1958 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība
6 Jānis Vancāns 1957 LATGALES PARTIJA Jāņa Vancāna ģimenes ārsta prakse
12 Jāzeps Jermacāns 1961 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu novada pašvaldība
9 Jāzeps Ludboržs 1959 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
13 Jevgenija Voroņina 1958 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu progesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
4 Jolanta Sviķe 1978 Partija Vienoti Latvijai Latvijas gāze
3 Jurijs Kolosovs 1971 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales Reģiona brigāde Balvu nodaļa
14 Jurijs Logins 1967 Partija Vienoti Latvijai Z/S "Austrumozoli"
13 Juris Kairišs 1961 LATGALES PARTIJA SIA "Žaugupe"
13 Juris Ondrups 1969 No sirds Latvijai SIA "Daiļrade Koks"
16 Juris Zeltiņš 1962 Partija Vienoti Latvijai Bērzkalnes pagasta pārvalde
9 Kristiāna Timoškāne 1994 Partija Vienoti Latvijai bezdarbniece
11 Kristīne Terentjeva 1986 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
10 Larisa Klitončika 1959 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Biedrība "Sudraba pakavi"
14 Lauris Ikstens 1992 No sirds Latvijai Balvu Mūzikas skola
17 Līga Kozlovska 1957 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA I.U L.Kozlovskas ārstes prakse
18 Līga Pennere 1971 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK SIA LIARPS
8 Linda Tokareva-Kušnere 1984 No sirds Latvijai Viļakas novada Viduču pamatskola
6 Madara Vancāne 1988 No sirds Latvijai Z/S "Jēriņi"
17 Māris Voicišs 1968 LATGALES PARTIJA Balvu BUB
12 Mārīte Berķe 1970 No sirds Latvijai SIA "Marbera"
18 Martins Muzaļevskis 1995 LATGALES PARTIJA Latvijas Universitāte
15 Mārtiņš Stempers 1988 Partija Vienoti Latvijai Rugāju novada Pašvaldības policija
5 Maruta Castrova 1959 LATGALES PARTIJA Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
7 Natālija Višņevska 1979 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu novada pašvaldība
16 Natālija Zondaka 1942 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu poliklīnika
8 Nauris Pomers 1986 Partija Vienoti Latvijai IK "ASNA - G"
15 Normunds Petrovs 1991 No sirds Latvijai Draugiem Group
9 Oskars Klija 1990 LATGALES PARTIJA SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
14 Raimonds Bombāns 1970 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldība
16 Raimonds Celmiņš 1972 LATGALES PARTIJA SIA "Kiči RC"
15 Raimonds Zelčs 1971 LATGALES PARTIJA I/k "Ziemeļaustrumu tilts"
4 Raivis Supe 1998 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu Valsts Ģimnāzija
7 Ritvars Bukšs 1989 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK SIA K un A FACILITY
5 Ruta Cibule 1960 No sirds Latvijai Balvu Centrālā bibliotēka
14 Rutta Silauniece 1956 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība Tilžas pagasta pārvalde
8 Sandis Meiers 1984 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība
11 Sandra Vigule 1974 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība
15 Santa Baltā 1993 Latvijas Zaļā partija Bezdarbniece
6 Sarmīte Cunska 1948 Latvijas Zaļā partija Balvu novada pašvaldība
7 Skaidrīte Pilāte 1957 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Balvu novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
14 Svetlana Aleksejeva 1962 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu pamatskola
15 Taisija Smirnova 1947 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
4 Tatjana Aleksejeva 1961 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība
15 Uldis Arnicāns 1981 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Biedrība BALVU OLŪTS
16 Valdis Ančs 1983 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA SIA Balvu Autotransports
4 Valdis Zeltkalns 1950 LATGALES PARTIJA Balvu novada dome
9 Viktorija Lavrentjeva 1986 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija bezdarbniece
2 Viktorija Puka 1986 No sirds Latvijai Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
8 Vilis Žogota 1977 LATGALES PARTIJA SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
5 Vilnis Dzenis 1966 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA z.s ābelītes 2002
8 Žanna Ivanova 1970 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Balvu pamatskola
5 Zigfrīds Lielbārdis 1955 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Balvu Valsts Ģimnāzija
12 Zintis Reveliņš 1974 Partija Vienoti Latvijai VUGD LRB