NZA.LV Facebook lapa
Saite Nosaukums Reģions
dagdas-novads-54 Dagdas novads Latgale

Partijas

ID Nosaukums
p0a005a1977f056c Zaļo un Zemnieku savienība
p2a5bbf54af3394f No sirds Latvijai
p755c6996029eea5 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
pa262b9c47c02554 Latvijas Reģionu Apvienība
p6edda81b9d2320f LATGALES PARTIJA

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d. Saraksts Darbavieta
2 Aivars Plotka 1987 LATGALES PARTIJA Dagdas novada pašvaldība
2 Aivars Trūlis 1967 Latvijas Reģionu Apvienība Dagdas novada pašvaldība Konstantinovas pagasta pārvalde
3 Aleksandrs Gžibovskis 1959 Latvijas Reģionu Apvienība Ezernieku vidusskola
7 Anatols Viškurs 1962 Zaļo un Zemnieku savienība SIA "Uzoleņi"
3 Andris Badūns 1961 LATGALES PARTIJA Pašvaldības iestāde "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs"
1 Edgars Tjarve 1970 Latvijas Reģionu Apvienība SIA,,Dagdas komunālā saimniecība"
2 Inese Plesņa 1977 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Dagdas novada pašvaldība
4 Olga Golube 1984 LATGALES PARTIJA SIA OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE
5 Pēteris Tukišs 1952 LATGALES PARTIJA
1 Raimonds Nipers 1961 No sirds Latvijai SIA Dags R
1 Raitis Azins 1985 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Dagdas novada pašvaldība
1 Sandra Viškure 1962 Zaļo un Zemnieku savienība Dagdas novada pašvaldība
13 Vija Nipere 1964 No sirds Latvijai Dagdas novada Sporta skola
2 Viktors Krūmiņš 1972 Zaļo un Zemnieku savienība Z/S "Celiņi"
1 Viktors Stikuts 1962 LATGALES PARTIJA Dagdas novada pašvaldība
14 Ainārs Grišāns 1991 Latvijas Reģionu Apvienība SIA,,Amatmeistars LE"
14 Aivars Bačkurs 1997 Zaļo un Zemnieku savienība
13 Aivars Belkovskis 1959 LATGALES PARTIJA Dagdas novada pašvaldība
5 Aivars Mileika 1972 No sirds Latvijai Daugavpils autobusu parks
5 Aivars Platacis 1963 Zaļo un Zemnieku savienība KS Ežezers
18 Aldis Beitāns 1976 No sirds Latvijai PI "Pilsētsaimiecība"
6 Aleksandrs Smoļaninovs 1974 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
10 Aleksejs Belouss 1979 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
18 Andris Munda 1984 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA "Daugavpils autobusu parks" Dagdas filiāle
12 Anna Antoņeviča 1959 Latvijas Reģionu Apvienība PII ,,Avotiņš"
9 Anna Vojevodska 1969 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Asūnes pagasta tautas bibliotēka
17 Antonijs Vaiculevičs 1965 Latvijas Reģionu Apvienība Svariņu pagasta pārvalde
15 Ārija Klints 1965 Zaļo un Zemnieku savienība
3 Ārija Svarinska 1961 No sirds Latvijai VAS Latvijas valsts ceļi
10 Artūrs Babris 1963 Latvijas Reģionu Apvienība Andrupenes pamatskola
12 Artūrs Pitrāns 1989 No sirds Latvijai Aleksandrovas internātpamatskola
9 Artūrs Savko 1984 No sirds Latvijai SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija
4 Arvīds Vedļa 1967 Latvijas Reģionu Apvienība Bioloģiskā piensaimniecība ,,Ezeri"
15 Dainis Platacis 1963 LATGALES PARTIJA Andrupenes Tautas nams
7 Diāna Poļaka 1982 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Dagdas novada pašvaldība
16 Dzintars Kokars 1981 Zaļo un Zemnieku savienība
7 Einārs Brenčs 1967 LATGALES PARTIJA
13 Elita Pontaga 1965 Zaļo un Zemnieku savienība Ķepovas pagasta pārvalde
11 Emma Kostko 1965 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA "Dagdas aptieka"
17 Ēriks Meikšāns 1982 Zaļo un Zemnieku savienība Bērziņu pagasta pārvalde
5 Ieva Baldiņa 1983 Latvijas Reģionu Apvienība Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte"
18 Igors Gorbunovs 1969 Zaļo un Zemnieku savienība IK Igors Gorbunovs
7 Ilga Moisejenoka 1981 Latvijas Reģionu Apvienība Ezernieku vidusskola
12 Ilmārs Kalpišs 1968 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Z/S "Tīrumi"
13 Ineta Gavrilova 1974 Latvijas Reģionu Apvienība Daugavpils autobusu parka filiāle ,,Dagda"
5 Inga Soloha 1981 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Dagdas novada tūrisma informācijas centrs
6 Irēna Gžibovska 1957 Latvijas Reģionu Apvienība SIA,,A Aptieka" A Aptiekas 24 Dagdā
11 Irina Vasiļevska 1967 Latvijas Reģionu Apvienība PII,,Avotiņš"
7 Ivans Dobrovoļskis 1966 No sirds Latvijai SIA "Dialans Plus"
4 Ivars Kekers 1983 No sirds Latvijai Mikrouzņēmums Ivars Kekers
15 Jadviga Utāne 1962 Latvijas Reģionu Apvienība LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja SK Konstantinovas pagasta nodaļa
10 Jeļena Tuča 1965 No sirds Latvijai Privātprakse
6 Jevgēnijs Igaunis 1971 No sirds Latvijai Ezernieku vidusskola
15 Jevgeņijs Kolesnikovs 1987 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
8 Jurijs Ļevkovs 1966 Zaļo un Zemnieku savienība Z/S "Bronki"
8 Juris Kavuns 1980 LATGALES PARTIJA zemnieku saimniecība "EŽI"
8 Juris Rutka 1978 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Lauku Atbalsta Dienests
6 Kaspars Koļčs 1989 LATGALES PARTIJA SIA "Rehill"
15 Konstantīns Andžāns 1943 No sirds Latvijai ZS Jaunozoli
10 Larisa Meikšāne 1981 LATGALES PARTIJA Biedrība "Nākotnei"
18 Larisa Mihejeva 1974 Latvijas Reģionu Apvienība VSPC,,Dagda"
16 Linards Beinarovičs 1967 Latvijas Reģionu Apvienība SIA,,Lielaitas"
11 Lorita Plakoše 1976 No sirds Latvijai VAS "Latvijas Pasts"
4 Maija Ļevkova 1966 Zaļo un Zemnieku savienība Z/S "Tingala"
10 Marija Andžāne 1967 Zaļo un Zemnieku savienība Šķaunes pamatskola
14 Nadežda Koļesņika 1984 LATGALES PARTIJA
16 Nikolajs Potapovs 1970 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Ezernieku pagasta pārvalde
16 Normunds Pauliņš 1980 LATGALES PARTIJA zemnieku saimniecība "Zītari"
12 Oskars Kavuns 1978 Zaļo un Zemnieku savienība Z/S"Skudras"
17 Pēteris Maļinovskis 1960 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA"Ceļapriedes"
14 Rolands Andžāns 1975 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija
17 Ruta Daniļeviča 1976 No sirds Latvijai Nodarbinātības valsts aģentūra
8 Samanta Plakoša 1986 No sirds Latvijai Pašnodarbināta persona
9 Sandra Drozdova 1967 LATGALES PARTIJA Šķaunes pagasta "Māmiņu centrs"
6 Sanita Karpoviča 1979 Zaļo un Zemnieku savienība Ezernieku pagasta pārvalde
8 Sergejs Antonovs 1964 Latvijas Reģionu Apvienība S.Antonova Ģimenes Ārsta Prakse
16 Skaidrīte Kupše 1972 No sirds Latvijai PI VSPC Dagda
4 Stanislavs Maļkevičs 1993 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija SIA "Staisons"
13 Tatjana Ņukša 1985 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV Dagda
17 Tatjana Rukmane 1983 LATGALES PARTIJA Dagdas novada pašvaldība
14 Valdis Ciganovičs 1977 No sirds Latvijai SIA Muiža
2 Valdis Naglis 1965 No sirds Latvijai LKS Andrupene
3 Veronika Gekiša 1959 Zaļo un Zemnieku savienība Z/S Zaļmuiža
12 Viktorija Spila 1967 LATGALES PARTIJA Krāslavas, Dagdas novads
11 Viktors Kiselevskis 1966 LATGALES PARTIJA bezdarbnieks
18 Viktors Petrovskis 1959 LATGALES PARTIJA SIA "VPLI"
9 Vladislavs Dorofejevs 1988 Zaļo un Zemnieku savienība SIA"Akmeņi VVF"
3 Vladislavs Višņevskis 1967 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Dagdas novada pašvaldība
11 Žanna Aišpure 1974 Zaļo un Zemnieku savienība Asūnes pagasta pārvalde
9 Zita Gražule 1962 Latvijas Reģionu Apvienība Asūnes pamatskola